Vstupujete na stránky s prodejem alkoholu. Prosím potvrďte, že Vám již bylo 18 let.


Ano       Ne

Informace o zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů v on-line e-shopu www.1er.cz provádí společnost Premier Wines & Spirits s.r.o.

 

1 Totožnost a kontaktní údaje správce

1.1 Správcem osobních údajů je společnost Premier Wines & Spirits s.r.o. se sídlem U Silnice 949/11, 161 00  Praha 6 – Ruzyně (Areál Westpoint), IČ: 18628435, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 2146 (dále jen „správce“), e-mail: info@1er.cz, telefon: +420 777 777 074.

1.2 Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

2 Zákonný důvod zpracování osobních údajů

2.1 Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“).

2.2 Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů je Váš souhlas dávaný tímto správci ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“).

 

3 Účel zpracování osobních údajů

3.1 Účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem či provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy.

3.2 Účelem zpracování Vašich osobních údajů je zasílání obchodních sdělení a činění jiných marketingových aktivit správcem vůči Vaší osobě.

3.3 Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

 

4 Doba uložení osobních údajů

4.1 Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy 

a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.

4.2 Doba, po kterou budou Vaše osobní údaje v případě zasílání obchodních sdělení a činění jiných marketingových aktivit správcem uloženy, jsou 3 roky, nejdéle však do odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů.

 

5 Další příjemci osobních údajů

5.1 Dalšími příjemci Vašich osobních údajů v případě plnění smlouvy budou zasílatelské společnosti 

a jiné osoby podílející se na dodání zboží či realizaci plateb na základě kupní smlouvy. 

Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou:

TPL Czech s.r.o., K Plevnu 388, 268 01  Hořovice, IČ: 00508616, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka C 265, jako skladovací a přepravní společnost

ESA s.r.o., Oldřichova 158, 272 03  Kladno-Dubí, IČ: 46351141, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka C 11538, jako skladovací a přepravní společnost

Messenger a.s., Libínská 3127/1, 150 00  Praha 5, IČ: 27575896, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka B 10921, jako přepravní společnost

Uloženka s.r.o., U Garáží 1611/1, 170 00  Praha 7, IČ: 24299162, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka C 193628, jako přepravní společnost

Business Logic s.r.o., Nad Stráněmi 5656, 760 05  Zlín, IČ: 28308751, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, spisová značka C 60268, jako softwarová společnost

GOPAY s.r.o., Planá 67, 370 01  Planá, IČ: 26046768, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, spisová značka C 1103, jako platební a zúčtovací společnost

Správce neposkytuje Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

 

6 Práva subjektu údajů

6.1 Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů (plnění smlouvy).

6.2 V případě zasílání obchodních sdělení a činění jiných marketingových aktivit správcem máte právo kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů daný správci. Tím však není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů před takovýmto odvoláním souhlasu. Váš souhlas se zpracováním osobních údajů můžete odvolat zasláním žádosti na e-mailovou adresu eshop@1er.cz.

6.3 Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.

6.4 Uzavření a plnění smlouvy 

Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce splnit.

6.5 Zasílání obchodních sdělení

Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů není zákonným či smluvním požadavkem a ani není požadavkem, který je nutný k uzavření smlouvy.

Máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu včetně profilování, pokud se profilování týká tohoto přímého marketingu. Pokud vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávány.